Bukplastik

Efter graviditeter och viktuppgång är det vanligt med fett och hudöverskott på buken. I vissa fall räcker det med fettsugning men i många fall måste fettsugningen kombineras med en bukplastik för att få ett fullgott resultat.

I bland är det så pass mycket hudöverskott även på baksidan att en s.k. cirkumferent bukplastik måste göras för att det ska blir ett godtagbart resultat. Graviditeter orsakar ofta att bukmusklerna glider i sär och det blir en bestående breddökning i medellinjen efter graviditeten. Det kan då bukta ut i mitten på buken.

Det är viktigt att du inte har en betydande övervikt utan att du är normalviktig vid operationen.

Operationen

På operationsdagen tas alltid preoperativa foton och markering för ingreppet görs.

Snittet ska ligga så långt ner som möjligt så att det går att dölja lätt. Operationen utförs i narkos och tar ca 4 timmar. En cirkumferent bukplastik tar ca 6 timmar. Huden och underhudsfettet löses i från bukmusklerna och om det finns en isärglidning av bukmusklerna, sys dessa ihop som en inre korsett.

Hos vissa patienter är det i stort sett bara överskottshud i den nedre delen av buken vilket gör att det kan bli ett bra resultat med enbart en nedre bukplastik utan navelförflyttning.

Fettsugning görs ofta i samband med bukplastiken för att trimma midjan, höfterna och magen på ett harmoniskt sätt.

Efter operationen

Ofta krävs en till två övernattningar på kliniken. Vid operationen läggs två drän från såret så att blod och vätska kan dräneras ut.

Det är vanligt att dessa sitter kvar då du går hem. Instruktioner om hur du sköter detta får du på vårdavdelningen. Du kommer att få recept på värktabletter. Du ska ha någon som hämtar dig och stannar hos dig över natten då du kommer hem. Gördeln som du får köpa och som utprovas på operationsdagen ska du använda dag och natt i 3 veckor och sedan dagtid 3 veckor till.

Kirurgtejpen närmast såret ska sitta på till återbesöket efter ca 1 vecka. Såret är sytt med trådar som försvinner av sig självt. Du får duscha när dränageslangarna är borttagna.

För bästa ärrläkning rekommenderas att ärren tejpas i 6 månader efter operationer och att denna byts med 7-10 dagars intervaller. Huden blir ansträngd av tejpbyten som sker för ofta. Ytterligare ett återbesök brukar behövas två veckor efter operationen.

Det är vanligt att buken är svullen och känns stum de första månaderna efter operationen.

Det är viktigt att du rör på dig redan dagen efter operationsdagen. De två första veckorna kan du röra dig hemma men inte gå promenader. Efter 2 veckor kan du börja ta kortare promenader. Efter ca 8 veckor kan du börja med lättare styrketräning, löpning, ridning, hopp mm.

Risker och problem

Blödning är vanligast de första 24 timmarna efter operationen och ibland måste blödningen åtgärdas genom ett kortare ingrepp i narkos.

Infektion är mycket ovanligt men ofta ges förebyggande antibiotika i samband med operationen. Om det skulle visa sig att det finns tecken på infektion ges antibiotika.

Sårkrångel kan förekomma vid bukplastik. I bland blir det ett område i mitten av snittet där det är som stramast som tar lite längre tid på sig att läka än normalt. Det är mycket större risk om du röker.

Känselpåverkan är vanligt de första veckorna eller månaderna efter operationen och känslen brukar successivt återkomma. Vid enstaka tillfällen kan det bli en kvarstående känselpåverkan.

Blodpropp i ben eller lunga är en risk som alltid finns vid kirurgiska ingrepp. Vid bukplastik ges proppförebyggande läkemedel i samband med operationen och en vecka efteråt.

Vätske – och blodansamling kan bli ett problem om detta fortsätter att fylla på sig efter att dränen tagits bort. Det kan ibland bli besvärande om det blir för spänt och det kan dessutom störa sårläkningen. Genom ett enkelt ingrepp kan detta tömmas ut på mottagningen.

Hudöverskott är vanligt och slutresultatet kan bedömas efter 6 månader. De flesta ojämna hudveck slätar ut sig och i vissa fall måste korrigering göras med ett mindre ingrepp.

LPG massage rekommenderas efter många ingrepp för att dränera vätska och minska svullnad och smärta. Ojämnheter som uppkommer i samband med bl.a fettsugning försvinner snabbare. Blod- och -lymf cirkulationen ökar vilket gör att slaggprodukter och överskottsvätska i vävnaden dräneras ut och försvinner.


 

Erbjudanden

Kostnadsfria konsultationer.

På EBK tar vi dina tankar och funderingar kring plastikkirurgi på största allvar. Att fatta ett beslut om ett plastikkirurgiskt ...

Lördagsöppet 27/2

27e februari 10.00-15.00 är du välkommen till EBK för en avkopplande behandling och frukost! Nu håller EBK lördagsöppet för ...

15% PÅ DIN COOLSCULPTING BEHANDLING – FEBRUARI MÅNAD UT.

Då antalet behandlingstider är begränsade och efterfrågan på CoolSculpting stor så förlänger vi nu vår januari-kampanj om ...